Beskyttelse af skove, floder og have

"- Tænk hvis badning var forbudt på grund af sundhedsfare"skove,floder og have


Planter og dyreliv er uundværligekilder til føde, energi og til medicin. Mange planter og dyrearter i verden er i dag truede pga. rovdrift og forurening, som ødelægger deres leveområder. Skove for mennesker og dyr

Skovene spiller en vigtig rolle for menneskers levevilkår på flere måder. Det har længe været kendt, at rydning af skov har negativ betydning for CO2-udslippet. Men træer er også med til at standse ørkendannelse og derved begrænse tab af landbrugsjord.

Der er stor forskel på, hvor på kloden skovene forsvinder.
Særligt lande i Sydamerika og Afrika mister fortsat skov, mens skovarealet de senere år er vokset flere steder i Europa og Asien.


I Danmark er der også behov for at plante flere træer og flere forskellige træsorter for at sikre biodiversitet. De fleste skovområder er plantageskov med fyr og bøgetræer, som samtidig fungerer som rekreative områder. 
Hvis man anlægger skovområder med blandet skov og ikke fjerner væltede træer, vil det give skabe flere biotoper for dyrelivet.  Floder og have
Vandforurening af have og floder kommer især fra en række industrier og produktioner. Spildevand fra fx tekstil-, træ- og papirindustrier indeholder miljøbelastende stoffer. 
Også næringsstoffer fra landbruget finder vej til havet gennem vandløb og floder.

Iltsvind og kraftig algevækst er et tilbagevendende problem i flere danske søer og ved danske kyster i sommerhalvåret. Algernes vækst skyldes bl.a. overskydende næringsstoffer fra landbruget.

I udviklingslande kan forurening eller udtørring af floder fjerne livsgrundlaget for en lokalbefolkning. Floder leverer fisk, drikkevand og vand til dyrkning af marker.
En global indsats mod vandforurening sammen med omlægning af fiskeri og landbrug kan skabe miljømæssig bæredygtighed i floder og have. 

Havenes fiskebestand og sårbare økosystemer som koralrev kan beskyttes gennem fredning og oprettelse af marineparker. I 1990 var blot 5 % af verdens havområder beskyttede. I 2012 var tallet vokset til 10 %.FORSLAG TIL SØGEORD
Forest degradation, land use change, rovfiskeri, marine beskyttelseFACTS

Det samlede skovareal er i perioden 2004-2011 blevet mindre særligt i Sydamerika og Afrika, mens skovarealet er vokset flere steder i Europa og Asien. 

Skovareal i % af samlet areal:

2004: Brasilien 63,1 %, Danmark 12,4 %, Tanzania 40,5 % og Vietnam 41,3 %.
2011: Brasilien 61,2 %, Danmark 12,9 %, Tanzania 37,3 % og Vietnam 45,0 %.

Kilde: D
ata.worldbank.org.    FN: We can end poverty.Fact sheet 2013
 

 

 

 

Network MediaHjemmeside fra
Network Media
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.