Post-2015

 

Hvad er post-2015 processen
Post-2015 processen er vejen frem mod de næste udviklingsmål, der skal afløse 2015 Målene, som startede ved årtusindeskiftet.
Post-2015 dagsordenen er den globale udviklingsdagsorden, hvor ledere og organisationer over hele verden frem til september 2015 skal definere og beslutte sig for en række nye, globale udviklingsmål.


2015 Målene har været gode og effektive mål, som man i dag er meget glade for. Men de første 5 år var der udbredt modstand mod målene, fordi der ikke havde været en fælles diskussion omkring udvælgelse og formulering. Måden eller processen omkring målenes tilblivelse var ikke optimal. FN var meget bevidst om at arbejdet med det, der skulle afløse 2015 Målene, skulle foregå så demokratisk som muligt og involvere alle relevante parter.

 


FN har lagt 4 spor ud for at nå frem de nye 2030 Mål:
Spor 1) hvor FN har konsultationer med alle verdens lande.
Spor 2) her diskuterer fagfolk og eksperter udviklingstemaer i dybden.
Spor 3) for første gang nogensinde er alle verdens borgere inviteret til at give deres besyv med gennem online og offline afstemning (sms og ved papirstemmer). MY World 2015 er en unik indgangsvinkel til Post-2015 debatten. Alle borgere i verden kan udtrykke og dele deres synspunkter med verdens beslutningstagere.
Spor 4) Den fjerde gruppe består af diplomater, ngo’er og eksperter, som forhandler om at blive enige om målene frem mod september 2015.

 

De temaer, der diskuteres, handler om de allervigtigste forudsætninger for at vi alle uanset nationalitet og baggrund får et godt liv. Alle temaer er vigtige, men ikke alt kan sikres og gennemføres på én gang. Det er der ikke råd til eller politisk vilje til.
Derfor skal der prioriteres også i FN. Nogle temaer skal vælges fra eller nedprioriteres i denne omgang.
I det sidste år frem mod 2015 er spørgsmålet: hvad er allervigtigst nu i 2014 til 2015?


 

Hvad er 2030 målene
2030 Målene skal afløse 2015 Målene (MDG), som udløber i september 2015. 

2030 Målene bygger videre på erfaringer fra MDG, men adskiller sig fra MDG ved at være globale udviklingsmål for alle lande og have bæredygtighed som et gennemgående element.
2030 Målene skal være en fælles vision for hele verden og et fælles mål for kommende generationer. 


De nuværende MDG mål fokuserer på nogle udvalgte områder fx at nedbringe børnedødelighed. Der er definerede targets (konkrete mål) på alle områder som at nedbringe børnedødeligheden for børn under 5 år med 2/3 fra 1990 til 2015. Men der mangler nogle værktøjer for at nå målene: der er ikke klare indikatorer på alle targets til at måle udviklingen. Der er ikke en bindende forpligtelse fra alle aktører til at levere resultater i et rapporteringssystem til at måle, hvor langt man er nået med målet. 

 

Nu er FNs opgave at få skabt en præcis ramme om de kommende mål og deres indbyrdes sammenhæng. For hvert mål skal der være konkrete targets, som alle aktører – stater, virksomheder og samfund – forpligter sig til at levere resultater. Det er vigtigt, at alle parter er ansvarlige overfor at opnå målene. Alle kan blive enige om nogle mål, men kan man blive enige om, at det er de samme mål, der gælder for alle? 

 

En stor udfordring er, at målene fremover hænger sammen. Det handler ikke længere kun om det enkelte mål; det handler om det enkelte mål i de sammenhænge det har med de andre mål.
Et mål kan fx være at få flere børn i skole. Det kan knyttes sammen med et andet mål – målet om beskyttelse mod vold eller målet om frihed fra diskrimination og forfølgelse. Børn skal ikke i skole, hvis skolen er præget af vold og fysisk afstraffelse eller diskrimination og forfølgelse af bestemte grupper.

 

Når målene hænger sammen på tværs, er det nødvendigt med institutioner, der kan samarbejde på tværs. Myndigheder, virksomheder og civilsamfund skal kunne tale sammen og arbejde for fælles løsninger(shared value samarbejde). 

 

De tidligere 2015 Mål var udviklingsmål. I Post-2015 debatten er der et fokusskift fra udviklingsmål til bæredygtighedsmål, hvor alle samfundets aktører skal inddrages og udvise ansvarlighed. De kommende mål bliver gældende for både udviklingslande og udviklede lande. Det er en fælles global dagsorden for hele kloden omkring, hvordan vi skaber en bedre verden.

 

Fremtiden vil vise, om viljen er der til at gå sammen, til at nå til enighed og målene og til at forpligte sig til at arbejde for at opnå målene.

 

 

 

Network MediaHjemmeside fra
Network Media
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.