En ærlig og lydhør regering

 

Regeringer overalt i verden skal stilles til ansvar for, hvordan de tjener befolkningens interesser og fører deres erklærede politikker ud i livet. For eksempel skal politikere tage ansvar for at fordele de offentlige midler retfærdigt.

God regeringsførelse er et af ActionAids primære arbejdsområder overalt i verden, fordi det er altafgørende for udviklingen, at de ressourcer, der er til rådighed, bliver brugt så de kommer flest muligt bedst til gavn.

Det gælder både på lokalt, nationalt og international niveau. Effektiv og målrettet forvaltning sparer ressourcer og skaber mere udvikling for pengene.
Krav om gennemsigtighed og åbenhed mindsker desuden risikoen for korruption.

MS/ActionAid


Åben og ansvarlig regeringsførelse er afgørende for, at verdens lande lever op til FN's Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen). Børnekonventionen skal blandt andet beskytte børn mod overgreb og sikre deres ret til at gå i skole, modtage sundhedspleje og deres muligheder for at påvirke det samfund, de vokser op i.

Børnekonventionen er ratificeret af alle FN's medlemsstater med undtagelse af Somalia og USA, men desværre kniber det stadig mange steder med den politiske vilje til at sætte handling bag ordene. Derfor kæmper Red Barnet for et selvstændigt mål for åben og ansvarlig regeringsførelse, som kan bidrage til at gøre børns rettigheder til virkelighed.

Red Barnet


 

Formålet med en regering er at gavne borgerne, ikke omvendt. Derfor er det afgørende vigtigt, at verdens regeringer er effektive, gennemsigtige, ansvarlige og ikke korrupte. Folk bør have reel demokratisk indflydelse på deres regerings politik, og de bør have en rimelig tillid til, at politikken rent faktisk bliver ført ud i livet. Der bør være fælles globale standarder for, hvordan verdens lande offentliggør deres statistikker og budgetter. Det gør det nemmere at gennemskue, hvor de offentlige midler bruges.

Verdens bedste nyheder

 


Demokratisk regeringsførelse og lige adgang til politiske processer er afgørende for opnå målene i den nye Post-2015 dagsorden. Inkluderende regeringsførelse og transparante troværdige regeringer og pålidelige offentlige institutioner er et afgørende fundament for fredelige samfund og varige forbedringer for mennesker. Fremskridt ift. udryddelse af fattigdom og reduktion af ulighed kommer ikke af sig selv, men som resultat af politiske beslutninger om at fordele magt og ressourcer på en måde, som hjælper de fattigste til at realisere deres rettigheder og muligheder. Regeringer og offentlige institutioner skal være gennemsigtige og lydhøre overfor befolkningernes krav om effektive politikker og investeringer i udvikling og miljø. Der skal være gennemsigtighed så borgere kan følge, hvordan skatteindtægter og gevinster fra udvindingsindustri fordeles og anvendes. Det er vigtig at alle borgere er lige for loven og har adgang til retfærdig behandling.

Mette Bloch Hansen, fhv. policy advisor 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling

Network MediaHjemmeside fra
Network Media
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.