Supplerende NGO synspunkter

Ulighed
Uligheden i verden er voksende. Kløften mellem de rige og de fattige lande vokser og det samme gør sig gældende inden for det enkelte land,hvor forskellen med rig og fattig vokser. Faktisk tager forskellen mellem de rigeste og de fattigste i disse år himmelflugt.

85 procent af de rigeste mennesker i verden ejer det samme som halvdelen af de fattigste 3,5 milliard mennesker på jorden.
Når verden har så ekstrem en ulighed, så skader det alle mennesker og ikke kun de fattigste. Det forhindrer økonomisk vækst i det enkelte
land, og det skaber usikre samfund. IBIS arbejder for en mere retfærdig verden, hvor ressourcerne fordeles mere fair.
En vej frem til en bedre fordeling af ressourcerne er blandt andet skattebetaling. Derfor arbejder IBIS med at sikre global skattelovgivning,
så selskaber tager ansvar og betaler deres andel til den fælles kasse.
Derfor er det vigtigt, at de nye post 2015 mål har et mål, som skal mindske uligheden mellem rige og fattige i verden.
IBIS

 


Foreslået Mål 17 finansiering 
Spørgsmålet om, hvor pengene skal komme fra er lige så vigtigt at adressere som selve definitionen af de ny mål. Uden øremærket finansiering er risikoen at de nye mål fortaber sig i gode hensigter frem for at skabe konkret forandringer og forbedringer til gavn for både de mennesker, der lever i fattigdom og alle os andre.  

Mellemfolkeligt Samvirke mener, at øgede skatter og afgifter er en mere legitim og demokratisk måde at sikre finansiering af udviklingsmålene på, end hvis man udelukkende sætter lid til at de nye mål skal drives frem via private aktører og multinationale virksomheder. Desuden vil et opgør med brugen af skattely og mere retfærdig beskatning af multinationale virksomheder bidrage med vigtige indtægter til udviklingslandenes egne statskasser så de bliver i stand til selv at levere bedre sundhed, uddannelse og velfærd til deres borgere.  MS/ActionAid SDG'erne skal fremme global omfordeling   
De nye udviklingsmål skal være globale og føre til forandringer også i den industrialiserede del af verden. Udviklingslandene har brug for støtte til at opbygge deres egne økonomier og for at få bedre kompetence til at opkræve og administrere skatter og afgifter fra både privatpersoner og fra lokale og internationale virksomheder, der tjener penge i landet eller på at udnytte landets ressourcer. 

Et af værktøjerne er øget transparens med de globale pengestrømme, skat og handelsvilkår og at sætte gang i debatten om, hvilke vaner og måske privilegier, vi skal være villige til at ændre her i Danmark, så vi alle sammen bidrager til at passe på naturen og sikrer en mere lige fordeling af jord, vand og energiforbrug.
MS/ActionAid

 


Et mål for verdens ulighed 
Der er bred enighed om at udryddelse af dyb fattigdom fortsat skal være topprioritet for de ny udviklingsmål.Siden 2000 er det lykkedes at halvere antallet af personer, der lever i ekstrem fattigdom. Mange fattige lande oplever relativt stor økonomisk vækst. Men samtidigt er der fortsat over 700 millioner børn og voksne, som er nødt til at klare sig for under 1.25 us dollars om dagen. I både syd og nord øges uligheden mellem forskellige grupper i samfundet og imellem nationer. Voksende ulighed er samtidig en af de faktorer, der er med til at skabe konflikt og kriminalitet og forværrer mange af de andre udfordringer, man prøver at løse gennem de globale udviklingsmål. Mellemfolkeligt Samvirke kæmper derfor for, at der bliver sat et måltal for uligheden og for at SDGerne skal prioritere at skabe en mere lige og retfærdig verden. 

Vi ønsker fx en bredere debat om, hvad det egentlig vil sige at være fattig. Det gør vi, fordi vi mener at det i bund og grund ikke er særlig ambitiøst, at have et mål om at alle skal have et minimum på 1,25 USD pr dag at leve for. Prøv selv!
MS/ActionAid
 

Network MediaHjemmeside fra
Network Media
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.