Bedre transport og veje

"Måske har Harry Potter løsningen – en bil der kan flyve"


Trafikale udfordringer kan i et udviklingsområde være mangel på gode veje til de eksisterende køretøjer. I en pulserende storby kan det være endeløse bilkøer, fordi mængden af biler overstiger vejnettets kapacitet. 

 

Veje opstår der, hvor der er behov for at mennesker og varer skal kunne bevæge sig fra et sted til et andet. Folk har brug for at komme fra landdistrikter til byer for at arbejde eller sælge deres afgrøder.  Virksomheder skal kunne fragte råstoffer fra udvindingsfelter til produktionsanlæg og havne.
Alle disse transportbehov forudsætter en stabil og fleksibel infrastruktur: et system af veje, broer og tunneller som er sikre og farbare. Veje med fast vejbelægning som asfalt, skærver eller brolægning er mere stabile end veje af grus.

 

 

Tætpakket trafik skaber luftforurening og helbredsproblemer i byområder; det begrænser folks muligheder og produktivitet, når trafikken ikke flyder. Det er en udfordring over alt i verden, også i København.
Hvis du kan nemt kan skifte mellem transportformer som busser, metro og færger, kan du komme hurtigere frem. Den enkeltes mulighed for at træffe grønne transportvalg bliver større, hvis den kollektive trafik fungerer og kan kombineres med fx delebilsordninger og brede cykelstier. 

 

 

Renovering af veje er omfattende, fordi veje er en integreret del af byer og samfundsstruktur. Veje er mere end vejbelægning: belysningssystemer, intelligent skiltning og kloaksystemer er dele af vejen.

Fremtidens veje skal kunne modstå fremtidige vejrforhold og større vandmængder på kort tid. Det kan betyde nye overflader og materialer på vejene, systemer der kan pumpe vandet væk, og planer for hvor vandet skal pumpes hen under et skybrud. 


Bedre veje er også sikre veje for alle. Trafiksikkerhed handler om, hvordan veje og kryds er konstrueret, men også om trafikkultur.
I Danmark har der været fokus på højresvingsulykker, hvor cyklister bliver påkørt. Men bløde trafikanter er udsat overalt, hvor der ikke er afgrænsede cykelstier og fortove.

 

 

FORSLAG TIL SØGEORD
Mobilitetsplanlægning, transportbehov,traffic congestion, road accidents

 

FACTS
Procentdel af national vejnet med fast belægning 2011 

100 % i Danmark
10 % i Bolivia
7 % Kenya

 


2011 The World Bank (data.worldbank.org)

 
Network MediaHjemmeside fra
Network Media
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.